X
این متن برای تست می باشد.

حرکات اصلاحی تخصصی

کنترل و درمان اختلالات ساختار قامتی بدن

تمرین درمانی و ورزش‌های تخصصی شروت Schroth برای انحرافات ستون فقرات

تمرین درمانی و حرکات اصلاحی زانوی ضربدری و پرانتزی